IDI’s Selections

IDI’s achievements in UPSC Mains-2023

🏆A glorious tradition of achievements of students of IDI continues.

We congratulate all these candidates of various courses of IDI💐

👉Candidates of GS (PcM) Program 

1. Apoorv Balpande

👉Candidates of Medical Science Program

1. Suraj
2. Tharakram
3. Visharg Thakar
4. Alok Kumar
5. Shri Kishan Yadav
6. Pulkit Bajaj
7. Sivasakthi VEL C
8. Sachin Goel
9. Munesh Yadav
10. Masroor Alam MD
11. Danish Rabbani Khan
12. Ankur Kumar Pathak
13. Nithila Priyanthi
14. Pankaj Patle
15. Girish Sugur
16. Ravi Mishra

👉Candidates of Art of Interview Program

1. Akshay Yadav
2. Sumit Dhotre
3. Gauri Agrawal
4. Suraj
5. Tharakram
6. Visharg Thakar
7. Alok Kumar
8. Shri Kishan Yadav
9. Pulkit Bajaj
10. Shivhar More
11. Anupam Singh
12. Sivasakthi VEL C
13. Sachin Goel
14. Vinothini C
15. Munesh Yadav
16. Masroor Alam MD
17. Danish Rabbani Khan
18. Ankur Kumar Pathak
19. Apoorv Balpande
20. Nithila Priyanthi
21. Suraj Suryavanshi
22. Mansi
23. Tejaswini
24. Rishikesh Palimkar
25. Pankaj Patle
26. Krishankant
27. Vivek Shinde
28. Tajinder Singh Pannu
29. Girish Sugur
30. Nischith
31. Chirag J
32. Mahesh Pralhad Padghan
33. Ravi Mishra
34. Banothu Bharath Kumar
35. Shivam Kumar
36. Chaudhar Vishal
37. Vikas Subhedar
38. Suryaprakash Reddy
39. Nikhil Chauhan
40. Ingole Ketan
41. Khadatkar Ankita Ravindra
42. Akash Gore
43. Ravi Makwana
44. Pritamkumar Bhale
45. Snehal Waghmare
46. Sandesh Lanjewar
47. Raj Bhojani
48. Sayali Shinde

👉 Join us on Telegram : @iasdelhi

3.00